Thẻ: nhịp độ chết người

Doublelift:

Doublelift:

Thậm chí Nhịp Độ Chết Người còn bị đánh giá là điểm ngọc mất cân bằng nhất ở Tiền Mùa ...